Macrovent

  • 70 mm - 100 mm (2” - 4” ) arasındaki boru çapları için Maytech Macrovent otomatik hava alma şapkası kullanılır.
  • -20 ⁰C ile +60 ⁰C arası sıcaklıklarda kullanılabilir.
  • Hava alma kapasitesi Maytech MacroVent  için 37 l/ s’dir.

Bina pis su tesisatına monte edilen , tesisat sisteminin hava alma ihtiyacını karşılayan ve tesisat sisteminden dışarıya pis koku ve gazların çıkışını engelleyen tek yönlü valflerdir. Negatif basınç pozisyonunda sisteme hava girişine müsaade ederek basınç dengesini sağlar. Hava alma şapkası, pis su hattındaki basınç atmosfer basıncının altına düşerse otomatik olarak açılır ve sistem basıncı atmosfer basıncına eşitlenene kadar açık kalır. Sistem basıncının atmosfere göre farklı olmadığı durumlarda ise yerçekimi etkisi ile valf contası kapalı kalır. Tamamen mekanik bir sistemdir ve tek yönlü çalışsan bir valf olduğundan pis su tesisatındaki koku ve gazların tesisat dışındaki normal hacimlere çıkışını engeller.

Ertem-Maytech otomatik hava alma şapkası Ø70 ve Ø100, MacroVent darbe dayanımlı plastik gövdeli otomatik hava alma şapkası, pis su tesisatına hava alınmasını sağlamak için havalandırma kolonu yerine kullanılır, çatının delinmesini önler. Ø70mm.’lik çıkışlı olacak Ø70mm.’lik borulara derhal montaj olanağı sunacak Ø100mm.lik borulara ise uygun bir redüksiyon ile monte edilebilecek, –20°C ile +60°C arasında çalışacak ve en az 37 L/s hava alma kapasitesine sahip olacaktır. EN 12380'i sağladığına dair sertifikaya ve AI sınıfına dâhil sınıflandırma sertifikalarına haiz olacaktır veya International Plumbing Code (IPC), International Residential Code (IRC) onaylı ve ASSE 1050 & 1051, ICC ESR-1664, NSF Standard 14, IAPMO, ASTM D2665/D2661 tarafından listelenmiş olacaktır.