E8005-16

  • EN 858-1 & EN 858-2 Hafif Sıvılar için Ayırma Sistemleri Bölüm 1 & Bölüm 2 Avrupa Standardına uygunluk belgesine haiz olacaktır.
  • Aside dirençli ARC kaplamalı çelikten mamulden üretilmiştir.
  • Ayırıcı haznesinin atıkla dolması sonucunda otomatik kapatma sistemi ile çıkışın kapanmasını önlemek amacıyla ayırıcının içine alarm ünitesi yerleştirilir ve çıkışta olası aksaklıklarda uyarı vermek için ikinci alarm ünitesi monte edilebilir.
  • Dahili vidalı havalık bağlantılı, ayarlanabilir petrol tahliyeli, görünür çift duvarlı kapan yapısı, sökülebilir kombine basınç dağıtma /akış difüzyon giriş bafılı ve tortu kovası, zeminle aynı seviyede yaya trafiği için sökülebilir kaymaz tip kapaklı petrol ayırıcı debi kontrol cihazı ile birliktedir.

Petrol ürünü ayırıcıları petrol ve zararlı atıkların tutulma ve taşınma problemlerini kaynağında çözüme ulaştırır. Petrol ürünü ayırıcıya giden hatlar üzerindeki yer süzgeçlerinde koku fermetürü kullanılmamalı, geliş hattındaki yakıt buharları atmosfere rahatça ulaşabilmelidir. Giriş yapısı, ayırıcıya giren atık suyun türbülansını alarak ayırıcı içindeki suya eşit dağılım sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özel tasarımı ile yavaşlatılan akış sırasında atık sudaki tortu ve çamurun dibe çökmesini ve yağlar ve yakıt artıklarının suyun yüzeyinde kalmasını sağlar. Çıkış kısmı, ayrılmış olan tortu ve yağların ayırıcıdan pis su çıkışına ulaşmasını önler.

Ertem Dâhili Depolu Çamur ve Petrol Ürünü Ayırıcı 25 galon/dakika, 208 litre(55 galon) petrol depolama kapasiteli, aside dirençli ARC kaplamalı çelikten mamul, 25 g.p.m. akış kapasiteli 3“ vidalı giriş ve çıkışlı, dahili vidalı havalık bağlantılı, ayarlanabilir petrol tahliyeli, görünür çift duvarlı kapan yapısı, sökülebilir kombine basınç dağıtma/akış difüzyon giriş bafılı ve tortu kovası, zeminle aynı seviyede yaya trafiği için sökülebilir kaymaz tip kapaklı petrol ayırıcı debi kontrol cihazı ile birlikte. EN 858-1 & EN 858-2 Separator Systems for light liquids Part 1 & Part 2, Hafif Sıvılar için Ayırma Sistemleri Bölüm 1 & Bölüm 2 Avrupa Standardına uygunluk belgesine haiz olacaktır.