E2000Y Izgara

  • Dökme demir, kare delikli yuvarlak, ayarlanabilir ızgaralardır.
  • ANSI A112. 21. 1M. Amerikan Standardının ve DIN EN 1253 Avrupa Standardının gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
  • Kullanım amacına göre H 1. 5 Sınıfı, K 3 sınıfı, L 15 sınıfı ve M 125 sınıfı olmak üzere 4 farklı yük sınıflarına ayrılır.
  • Yüksek eğimli iç tasarımı kesintisiz drenaj sağlar.

Atık suyu zeminden alıp pis su hattına sevk eden yer süzgeçleri insanlar için ve binalar için güvenlidir. Süzgeçler zeminde atık suyun oluşabileceği ve güvenli bir şekilde tahliye edilebileceği yerlere monte edilmelidir. Kapalı yapılarda atık gazların önlenmesi ve hijyen çok önemlidir. Süzgeçler DIN 1986-100 standardının gerektiği yerlere monte edilmelidir.

Ertem Yuvarlak Izgara, E2000 ızgara: EN 1253 – Gullies for Buildings, Binalarda Kullanılan Süzgeçler Avrupa Standardına uygunluk belgesine haiz, tip "Y" Ø158 mm yuvarlak, yükseklik ayarlı dökme demir ızgaradır.