72200

  • EN 13564’ e uygundur.
  • Geri akış önleme vanası, acil durum kapatma sistemi manuel kilitlenebilir bir adet otomatik klapelidir.
  • Yatay hatlarda kullanılır.
  • Vana ve klape polimer yapıdır.
  • Atık su için asla kullanılmaz, yağmur suyu için kullanılır.

Şiddetli yağışlardan sonra ana kanalizasyon sistemi tüm pis su yükünü kaldıramayabilir. Bu durum; kanalizasyon ve kanalizasyona boşalma hatlarındaki ve bina pis su hatlarındaki su seviyesi sokak zemini seviyesine kadar yükselerek, pis suların bina pis su giderlerinden geri tepmesine yol açabilir. Kanalizasyon taşma kotunun altında kalan tüm süzgeç ve pis su giderlerinde bu risk mevcuttur ve bu tür taşma sularının geri boşaltılması ve hasarların giderilmesi çok maliyetli olur ve yapılması gereken tek işlem önlemlerin alınmasıdır. Kanalizasyon/taşma kotunun altındaki katlarda tuvalet monte edilmesi halinde, dışkılı atık sulara uygun geri tepme vanaları kullanılır. Avrupa Normları EN 12056-1 ‘e ve EN-12056-4’e göre; yağış suyu gibi dışkı içermeyen atık sular ile wc- pisuar atıkları gibi dışkı içeren atık sular arasında bir ayrım yapılır.

Ertem-Kessel Pis Su Geri Tepme Vanası DN 200, DN200 giriş ve çıkış çapında, 353 x 248 mm üst kapak ölçülerinde, acil durumda manuel kapatmaya da olanak tanıyan bir adet otomatik klapeli, vidalı üst kapak açılmak yolu ile temizleme kapağı olarak da kullanılabilen, dışkısız atık sulara uygun “staufix” tip pis su geri tepme vanası EN 13564’e uygundur.